Organizatorzy

Organizatorami Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE są dwa sąsiadujące ze sobą wydziały: Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Studiów Edukacyjnych, które wspólnie tworzą Kampus Ogrody. Efektem współpracy tych dwóch jednostek jest wspaniałe kilkudniowe wydarzenie, podczas którego studenci mogą poznawać nieodkryte przez siebie kulturowe zakątki.

Od początku działalności KULMINACJI czynną rolę w organizacji wydarzeń biorą członkowie Rad Samorządów Studentów obu Wydziałów. Reprezentanci wszystkich studentów Kampusu Ogrody to grupa dwudziestu młodych, energicznych i pomysłowych ludzi, którym samo studiowanie nie wystarcza. Poza pracą statutową – czyli zajmowaniem się pomocami materialnymi dla studentów czy kontrolowaniem jakości kształcenia, starają się umilić im czas, tworząc to niezwykłe wydarzenie, jakim jest Festiwal Kultury Studentów KULMINACJE.

logo_rsswns - kolor wydziałowysówka
logo WNS WSE

admin

No description. Please update your profile.